Chống Tsundoku 2022

Sau sự thành công không thể nhìn thấy của phiên bản 2021, tôi lại phủi bụi blog bằng phiên bản 2022 hứa hẹn thành công không kém, được bắt đầu vào tháng 8 (tức 2/3 năm 2022 đã trôi qua – wait, what?).

Từ đầu năm không nhớ đã đọc (những) cái gì (tất nhiên chủ yếu là ngôn tình ahihi), nên đành phải bắt đầu từ tháng 8 vậy.

Sau đây là danh sách đang đọc cập nhật ngày 6/8.

  1. The Essential Listening to Music – Craig Wright
  2. The Hidden Habits of Genius – Craig Wright
  3. On Earth We’re Briefly Gorgeous – Ocean Vuong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s