Chống Tsundoku 2022

Sau sự thành công không thể nhìn thấy của phiên bản 2021, tôi lại phủi bụi blog bằng phiên bản 2022 hứa hẹn thành công không kém, được bắt đầu vào tháng 8 (tức 2/3 năm 2022 đã trôi qua – wait, what?).

Từ đầu năm không nhớ đã đọc (những) cái gì (tất nhiên chủ yếu là ngôn tình ahihi), nên đành phải bắt đầu từ tháng 8 vậy.

Continue reading “Chống Tsundoku 2022”