Nhập môn: Thuật ngữ bia dùng trong blog

Ngành nào cũng có một số thuật ngữ chuyên ngành rất khó dịch, hoặc người viết quá lười để dịch hoặc quên luôn nghĩa tiếng Việt, nên nếu thỉnh thoảng các bạn có bắt gặp các từ lạ lạ tiếng nước ngoài thì có thể tra cứu ở đây. Ấn Ctrl+F (Windows) hoặc Cmd+F (Mac) để tìm kiếm từ bạn cần. Continue reading “Nhập môn: Thuật ngữ bia dùng trong blog”