Nhập môn: Thuật ngữ bia dùng trong blog

Ngành nào cũng có một số thuật ngữ chuyên ngành rất khó dịch, hoặc người viết quá lười để dịch hoặc quên luôn nghĩa tiếng Việt, nên nếu thỉnh thoảng các bạn có bắt gặp các từ lạ lạ tiếng nước ngoài thì có thể tra cứu ở đây. Ấn Ctrl+F (Windows) hoặc Cmd+F (Mac) để tìm kiếm từ bạn cần.

Bảng này được cập nhật liên tục, nếu bạn không tìm thấy từ bạn cần, hãy comment bên dưới nhé.

Xếp theo thứ tự chữ cái:

A

Ale tên một trong hai dòng bia chính

B

Beer bia
Brew quá trình nấu bia, ủ bia (xem homebrew)
Brewery nhà nấu bia, ủ bia (xem microbrewery)

C

Craft beer bia được sản xuất lượng nhỏ
Crisp vị bia (trong và khô)

H

Homebrew bia tự nấu tại nhà (hoặc nhà máy) với số lượng nhỏ
Hop hoa bia, một thành phần chính trong quá trình nấu bia
Hoppy vị bia (đắng đặc trưng và thơm của hoa bia)

M

Malt mạch nha, một thành phần chính trong quá trình nấu bia
Microbrewery nhà nấu bia nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s