Chống Tsundoku 2023

Năm nay làm post sớm một tý đặng còn update cho nó nhiệt… Như các bạn thấy thì năm 2022 của mình cũng chẳng có gì khởi sắc, số truyện ngôn tình thì trung bình 2 cuốn/tháng nhưng sách update được thì… có MỘT quyển, MỘT quyển các bạn ạ.

Thôi thì để cho không lạc hậu cho với anh chị bạn dì, năm nay cố gắng mỗi tháng 1 quyển sách vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s