Chứng quên thở khi thức

Dạo gần đây có nhiều lúc trong ngày, mình đột nhiên nhận ra là mình đã quên thở.

Người ta có thể thở nhanh, thở chậm, thở ngắn, thở sâu, nhưng người ta không quên thở. Còn dạo này mình quên thở – tức là những lúc mình nhận ra thì mình đã nín thở khoảng vài giây. Có sự trễ giữa các lần thở của mình.

Mình dành cả buổi tối để đọc về chứng quên thở khi thức. Tài liệu về triệu chứng này khá là ít – khác với chứng quên/ngưng thở khi ngủ. Nhưng hầu hết các tài liệu đều cho rằng mình bị rối loạn lo âu (anxiety) và có thể bị trầm cảm. Tạm thời mình chưa đi khám nên không dám kết luận, nhưng điều này có vẻ đúng.

Mình có tiền sử nín thở khi sợ hãi – đặc biệt là trước khi tiêm hay truyền gì đó, và nhiều lần nín thở đến mức não thiếu ô-xy dẫn đến chóng mặt hoa mắt và gần ngất xỉu. (FYI: Một người khỏe mạnh có thể nín thở khoảng 1-2 phút).

Thời gian gần đây đúng là hơi có nhiều chuyện để lo âu và cũng có nhiều thứ không như mong muốn. Mình bị rối loạn giấc ngủ: có ngày ngủ nhiều, có ngày mất ngủ hoặc không ngủ, và tất nhiên bị mệt mỏi trong ngày, trí nhớ kém và khó tập trung.

Xem ra, cái vỏ này đến lúc cần cải thiện thôi.

Nhân tiện, bài này hay nè:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s