(Lại) Bạn cũ

Chắc gọi Johannes như thế cũng được, hoặc không.

Qua Pran mới biết Johannes quay lại Nhật gần đây, trong lòng thoáng chốc có một thứ mà văn ngôn tình gọi là ‘ngũ vị tạp trần’. Ngay lúc đó hèn nhát nói “nó về quê vợ nên chả nói với ai”, chứ thực ra không dám thừa nhận là nó đã không nói với mình.

Việc từ rất xa rất xa đến một đất nước có bạn (đã từng rất) thân đang sống, chả lẽ khó có thể nói cho nhau qua một tin nhắn trong thời đại này hay sao?

Nói triết lý thì, nhân sinh vốn vô thường, thề non hẹn biển còn đổ đi ngay được nói chi dăm ba thứ tình bạn chóng vánh trong mấy năm cô đơn xứ người.

Nói nôm thì, hoá ra nó cũng chẳng coi mình ra gì vậy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s