Muốn gọi cho ai đó.

Tự dưng muốn gọi cho Johannes, chỉ để nghe giọng nó nói là, Châu ơi đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày sẽ làm được, mày có muốn cãi nhau với tao về nghiên cứu của mày không? Ôi ước gì có Johannes ở đây mình sẽ biết mình phải làm như thế nào với đống mess của cuộc đời này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s